Obra nova Cruïlles
Primera i segona fase de vivendes unifamiliars d´estil rústic al centre de Cruïlles. Amb vistes a Gavarres. Fantàstics acabats, amb cairats de fusta, terra de tova, terrassa, finestres exteriors de fusta, baranes de forja artesanals.
[veure fitxa]
Obra nova Parlavà
Obra nova a Parlavà. Construcció d´un habitatge unifamiliar, d´estil rústic.
[veure fitxa]
Locals comercials La Bisbal
Aquest complex comercial es va projectar en un sol difícils amb fonaments i estructura compacta. Un cop sanejat el solar es va procedir a un estudi geotècnic que ens revelés les difernts capes del subsòl. El va estudiar va donar com a resultat que el terreny no ra ferma fins a arribar a dotze metres de profunditat. Per tant es va haver de perforar el terreny amb unes broques de 45 centímetres de diàmetre per després formar els pilots amb el ferro i formigó adequat. Aquests pilots, en la superfície havien sustentar els pilars de l´estructura prefabricada, no sense abans crear la unió mitjançant uns enceps d´on al seu torn es connectarien fonaments i riostres. Els fonaments es van realitzar sense fer les rases corregudes. Aquestes rases es van substituir amb uns encofrats fets in situ a base de maons ceràmics, reposant sobre del terreny natural.
[veure fitxa]
La Bisbal d'Empordà - Oficina comercial: Avinguda les Voltes, 40 - Tel.972 640 999 - Oficina tècnica: Marquès de Cruïlles, 23 - Tel. 972 643 086
Avís legal